Cửa hàng sơn giá rẻ trực tuyến DuluxShop

Gi? hng khch
Bạn chưa chọn mua gì.

   

Quý khách đang xem:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
DuluxShop Đã Phục Vụ Nhiều Khách Hàng Ở Xa Hà Nội, như: Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang,...

E-mail

Trang 1

VALSPAR1

Trang 2

VALSPAR2

 
B?n c bi?t
Steve Jobs

Steven Paul Jobs (24 thng 2 n?m 1955 - 5 thng 10, 2011) l ng trm kinh doanh v sng ch? ng??i M?. ng l ??ng sng l?p vin,[12] ch? t?ch, v c?u t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a hng my tnh Apple,[13][14] l m?t trong nh?ng ng??i c ?nh h??ng l?n nh?t ? ngnh cng nghi?p vi tnh. Tr??c ?y ng t?ng l t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a x??ng phim ho?t hnh Pixar; sau ? tr? thnh thnh vin trong ban gim ??c c?a cng ty Walt Disney n?m 2006, sau khi Disney mua l?i Pixar. ng ???c cng nh?n l ?i?u hnh s?n xu?t c?a b? phim Toy Story (1995).[15]

Cu?i nh?ng n?m 1970, Steve Jobs cng nh ??ng sng l?p Apple Steve Wozniak, Mike Markkula,[12] v m?t s? ng??i khc, thi?t k?, pht tri?n v ??a ra th? tr??ng m?t trong nh?ng dng my tnh c nhn thnh cng th??ng m?i ??u tin, dng Apple II. ??u nh?ng n?m 1980, Jobs l m?t trong nh?ng ng??i ??u tin nhn th?y ti?m n?ng th??ng m?i c?a giao di?n ng??i dng ?i?u khi?n ?? h?a b?ng cch s? d?ng chu?t d?n ??n vi?c ra ??i Macintosh.[16][17] Sau khi th?t b?i trong m?t cu?c ??u tranh quy?n l?c v?i ban gim ??c vo n?m 1984,[18][19] Jobs rt kh?i Apple v sng l?p NeXT, m?t cng ty pht tri?n n?n t?ng my tnh chuyn v? gio d?c v kinh doanh cao h?n. Vi?c Apple mua l?i NeXT vo n?m 1996 ??a Steve Jobs tr? l?i cng ty m ng l ??ng sng l?p, sau ? lm vi?c ? ? trong vai tr t?ng gim ??c ?i?u hnh t? n?m 1997 cho ??n n?m 2011. N?m 1986, ng mua l?i b? ph?n ?? h?a vi tnh c?a cng ty Lucasfilm, sau ? tch ra thnh hng phim ho?t hnh Pixar.[20] ng v?n l t?ng gim ??c ?i?u hnh v c? ?ng l?n n?m 50,1% c? ph?n c?a Pixar cho ??n khi hng Walt Disney mua l?i vo n?m 2006.[4] Do ? Jobs tr? thnh c? ?ng c nhn l?n nh?t n?m 7% c? ph?n v l thnh vin c?a H?i ??ng qu?n tr? c?a Disney.[21][22][23][24]

Qu trnh ho?t ??ng kinh doanh c?a Steve Jobs ? ?ng gp nhi?u cho cc hnh ?nh bi?u t??ng mang phong cch ring, nh doanh nghi?p tiu bi?u c?a Thung l?ng Silicon, nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a thi?t k? v hi?u bi?t vai tr thi?t y?u c?a tnh th?m m? trong vi?c thu ht cng chng. Cng vi?c c?a ng thc ??y s? pht tri?n c?a cc s?n ph?m m ch?c n?ng v tnh thanh l?ch c?a chng ? thu ht nh?ng ng??i ?ng h? h?t mnh.[25]

Ngy 24 thng 8 n?m 2011, Steve Jobs tuyn b? t? ch?c t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple. Trong th? t? ch?c, Jobs m?nh m? g?i g?m r?ng Tim Cook l ng??i k? nhi?m ng. Do yu c?u ny, Jobs ???c b? nhi?m lm ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? c?a Apple.[26][27] Ngy 5 thng 10, 2011, Apple loan tin Steve Jobs ? qua ??i ? tu?i 56.[28][29]

Thu? ban ??u

Waist-high portrait of man in his fifties wearing a black turtle-neck shirt and blue jeans, gesturing in front of a blue curtain
Steve Jobs t?i h?i th?o WWDC n?m 2007

Jobs sinh ra t?i thnh ph? San Francisco, bang California, Hoa K?[1], ???c Paul v Clara Jobs nh?n lm con nui[30] t?i Mountain View, California, h? ? ??t tn ng l Steven Paul. Paul v Clara sau ? cn nh?n nui m?t ??a con gi ??t tn l Patti. Cha ru?t c?a ng l Abdulfattah Jandali, m?t sinh vin ??i h?c ng??i Syria,[31] sau ny l gio s? khoa h?c chnh tr?,[32]. M? ru?t c?a ng l Joanne Simpson, m?t sinh vin ??i h?c ng??i M?[31] sau ny tr? thnh nh ngn ng? h?c.[33] Khi ? l?p gia ?nh, b sinh v nui d??ng ??a em ru?t c?a Jobs, ti?u thuy?t gia Mona Simpson.[34][35][36][37][38][39]

Jobs theo h?c tr??ng trung h?c Cupertino v Homestead t?i thnh ph? Cupertino, bang California.[25] Sau gi? h?c, ng th??ng ??n cng ty Hewlett-Packard t?i Palo Alto, California. ng nhanh chng ???c thu v lm vi?c cng Steve Wozniak trong vai tr l nh?ng nhn vin th?i v? ma h.[40] N?m 1972, Jobs t?t nghi?p trung h?c v ghi danh h?c t?i Reed College, m?t trong s? 10 ??i h?c m? thu?t hng ??u c?a Hoa K?[41] ? thnh ph? Portland, ti?u bang Oregon. M?c d Steve Jobs b? h?c sau ch? m?t h?c k bn nin (semester) v h?c ph ??i h?c t? qu cao,[42] ng v?n ti?p t?c d? thnh cc l?p h?c t?i Reed trong khi ph?i ng? d??i sn nh c?a nh?ng ng??i b?n, ??i lon n??c ng?t ?? l?y ti?n ?n v nh?n cc su?t ?n mi?n ph m?i tu?n t?i ??n Hare Krishna.[19] Sau ny Jobs by t? r?ng: "N?u ti ch?a t?ng d? l?p h?c th? php ring l? ? t?i ??i h?c th Mac s? khng bao gi? c nhi?u ki?u ch? hay phng ch? c t? l? cn x?ng nh? v?y."[19]

Ma thu n?m 1974, Jobs quay tr? l?i California v b?t ??u tham d? cc bu?i g?p m?t c?a cu l?c b? Homebrewe Computer cng v?i Wozniak. ng lm k? s? cho hng Atari, m?t nh s?n xu?t tr ch?i ?i?n t?, ??ng th?i tch gp ti?n b?c cho chuy?n ?i th?n thnh sang ?n ??.

Sau ?, Jobs ??n ?n ?? cng v?i Daniel Kottke, ng??i b?n h?c t?i tr??ng Reed (sau ny l nhn vin ??u tin c?a Apple), ?? tm ki?m s? khai sng tm h?n. ng tr? v? nh? m?t tn ?? Ph?t gio, ??u c?o tr?c v m?c ?? truy?n th?ng c?a ?n ??.[43][44] Trong th?i gian ny, Jobs ? th? nghi?m ma tu, cho bi?t r?ng tr?i nghi?m LSD l "m?t trong s? hai hay ba th? quan tr?ng nh?t t?ng lm trong ??i"".[45] Jobs kh?ng ??nh r?ng, ??i v?i nh?ng ng??i quanh nh?ng khng mu?n chia s? nh?ng ngu?n g?c n?n v?n ho c?a ng, h? s? khng th? no hi?u ???c suy ngh? c?a ng.[45]

Jobs quay l?i cng vi?c tr??c ?y c?a mnh t?i hng Atari v ???c giao nhi?m v? t?o m?t m?ch ?i?n t? cho tr ch?i Breakout. Nolan Bushnell, nh sng l?p Atari, cho bi?t Atari tr? 100 ? la M? cho m?i con chip ???c lo?i ra kh?i chi?c my. Do khng h?ng th v c?ng khng c nhi?u kinh nghi?m v? thi?t k? m?ch ?i?n, Jobs ? tho? thu?n v?i Wozniak chia ?i s? ti?n th??ng n?u Mozniak c th? gi?m ??n m?c th?p nh?t s? l??ng chip.

V??t qu s? mong ??i c?a Atari, Wozniak ? gi?m l??ng chip xu?ng cn 50, m?t thi?t k? qu nh? khi?n cho n khng th? ti s?n xu?t trn m?t dy chuy?n l?p rp. Vo th?i ?i?m ?, Jobs ni v?i Wozniak r?ng Atari ch? ??a cho h? 700 USD (thay v con s? th?t s? l 5.000 USD) v Wozniak ch? nh?n ???c con s? phn n?a l 350 USD.[46][47][48][49][50][51]

[s?a] S? nghi?p

[s?a] Kh?i nghi?p v?i cng ty my tnh Apple

Steve Jobs v Bill Gates t?i h?i th?o D: All Things Digital (D5) n?m 2007

N?m 1976, khi Jobs 21 tu?i v Wozniak 26 tu?i, h? sng l?p cng ty Apple Computer trong ga-ra nh Jobs. S?n ph?m ??u tin c?a h? l my tnh c nhn Apple I. N?m 1977 Apple tung ra s?n ph?m ti?p theo, Apple II, m?t thnh qu? to l?n ? lm nn ti?ng vang cho m?t cng ty cn non tr? Apple. N?m 1980 Jobs v Wozniak tr? thnh tri?u ph. H? ? pht tri?n cng ty ch? 2 ng??i thnh m?t cng ty t?m c? qu?c t? v?i c? ngn nhn vin kh?p ton c?u.

Steve Jobs mu?n m?t ng??i cng qu?n l cng ty Apple cng mnh nn ? thuy?t ph?c gim ??c ?i?u hnh c?a Pepsi lc ? l John Sculley: "ng c mu?n dng c? ??i mnh bn th? n??c c ???ng ? hay mu?n c c? h?i thay ??i th? gi?i?". N?m 1983, John Sculley thay th? Jobs lm gim ??c ?i?u hnh do 2 ng??i c nh?ng h??ng ?i khc nhau trong vi?c ?i?u hnh v Apple ?ang lm vo tnh c?nh kh kh?n v h?i ??ng qu?n tr? Apple l?i ??ng v? pha John Sculley. Jobs t? b? cng ty, nh?ng tr??c ? vo n?m 1984 Apple ? ??a ra m?t s?n ph?m gy ti?ng vang, my tnh c nhn Macintosh.

[s?a] Cng ty my tnh NeXT

Chi?c my tnh NeXT m nh sng t?o v ch? t?ch World Wide Web Tim Berners-Lee s? d?ng t?i CERN ? tr? thnh my ch? ??u tin trn WWW.

Trong cng th?i ?i?m, Jobs thnh l?p nn m?t cng ty khc mang tn NeXT Computer. C?ng nh? Apple Lisa, my tr?m NeXT ?ng d?ng cng ngh? k? thu?t cao. Tuy nhin ph?n l?n chng b? ngnh cng nghi?p ?o th?i do chi ph cao khng cho php chng tr? nn ph? bi?n. M?c d trong s? nh?ng ng??i c ?? kh? n?ng mua ???c, my tr?m NeXT nh?n ???c s? ?ng h? m?nh m? v nh?ng ?i?m m?nh k? thu?t c?a n, ??ng ??u trong s? ? l h? th?ng pht tri?n ph?n m?m h??ng ??i t??ng ???c ci ??t bn trong.

Jobs bn ra s?n ph?m NeXt cho nh?ng ng??i trong l?nh v?c h?c thu?t v khoa h?c v tnh cng ngh? m?i sng t?o v th?c nghi?m m n tch h?p, bao g?m kernel (ph?n m?m, ?ng d?ng ? m?c th?p trong h? th?ng, c kh? n?ng thay ??i linh ho?t ?? ph h?p v?i ph?n c?ng) Mach, chip x? l tn hi?u k? thu?t s? v c?ng Ethernet.

Jobs by t? r?ng NeXTcube l m?t my tnh "t??ng tc giao ti?p thng minh", ng tin r?ng chi?c my ny l b??c ti?p theo sau my tnh "c nhn". ?i?u ny c ngh?a l, n?u my tnh c th? cho php con ng??i d? dng giao ti?p v c?ng tc v?i nhau, n s? gip gi?i quy?t nhi?u v?n ?? m my tnh "c nhn" ph?i ??i m?t.

Trong th?i k? m th? ?i?n t? m con ng??i g?i cho nhau th??ng l nh?ng ?o?n v?n b?n ??n thu?n, Jobs mu?n gi?i thi?u h? th?ng th? ?i?n t? c?a NeXT, v?i tn g?i NeXTMail, nh? m?t v d? cho tri?t l "t??ng tc giao ti?p thng minh" c?a ng. NeXTMail l m?t trong nh?ng d?ch v? ??u tin h? tr? ?? ho? v m thanh tch h?p m ng??i dng c th? nh?p vo trong th? ?i?n t?.

Jobs ?i?u hnh NeXT v?i m?t n?i m ?nh v? vi?c hon thi?n th?m m?. ?i?u ny ??t ra c?ng th?ng ?ng k? ln b? ph?n ph?n c?ng c?a NeXT. Trong n?m 1993, sau khi ch? bn bn ra ???c 50.000 my, NeXT chuy?n hon ton sang pht tri?n ph?n m?m v?i vi?c pht hnh NeXTSTEP/Intel.

[s?a] Pixar v Disney

N?m 1986, Steve Jobs mua hng phim ?? h?a Lucasfilm (sau l Pixar Studios) v?i gi 10 tri?u ? la, trong ? 5 tri?u ? la dng lm v?n cho hng.[52] Hng m?i, ban ??u ??t t?i x??ng Kerner c?a Lucasfilm t?i San Rafael, California; sau ny di d?i ??n Emeryville, California. Hng ny theo d? ??nh ban ??u ???c xy d?ng ?? tr? thnh m?t nh pht tri?n ph?n c?ng ?? ho? cng ngh? cao. Sau hng n?m bun bn my tnh Pixar Image khng thu v? l?i nhu?n, hng ? k h?p ??ng v?i Disney ?? s?n xu?t ra nh?ng b? phim ho?t hnh ?? ho?, trong ? Disney s? c?ng tc ti chnh v phn ph?i.

B? phim ??u tin h?p tc do s?n xu?t mang tn Cu chuy?n ?? ch?i ? ?em l?i danh ti?ng v s? khen ng?i ??i v?i x??ng phim khi ra m?t vo n?m 1995. H?n 10 n?m sau ?, d??i ?i?u hnh c?a gim ??c sng t?o John Lasseter c?a Pixar, hng phim ? cho ra ??i nh?ng phim ho?t hnh n?i ti?ng nh? A Bug's Life (1998), Cu chuy?n ?? ch?i 2 (1999), Monsters, Inc. (2001), ?i tm Nemo (2003), Gia ?nh siu nhn (2004), Cars (2006), Ch chu?t ??u b?p (2007), WALL-E (2008), Up (2009) v Cu chuy?n ?? ch?i 3 (2010). Trong s? ?, ?i tm Nemo, Gia ?nh siu nhn, Ch chu?t ??u b?p, WALL-E, Up v Cu chuy?n ?? ch?i 3 ??u nh?n ???c Gi?i Oscar dnh cho phim ho?t hnh hay nh?t - gi?i th??ng ???c ??a ra vo n?m 2001.

ng ??i tn hng thnh Pixar (sau l Pixar Studios). Pixar s?n xu?t nh?ng b? phim r?t thnh cng bi?n Jobs tr? thnh t? ph.

Trong n?m 2003 v 2004, v h?p ??ng c?a Pixar v?i Disney d?n h?t h?n, Jobs v gim ??c ?i?u hnh Disney l Michael Eisner ? c? g?ng nh?ng th?t b?i trong vi?c th??ng l??ng quan h? c?ng tc m?i.[53] ??u n?m 2004, Jobs tuyn b? r?ng Pixar s? tm ki?m m?t ??i tc m?i ?? s?n xu?t phim khi h?p ??ng v?i Disney h?t h?n.

Vo thng 10 n?m 2005, Bob Iger ln thay th? Eisner t?i Disney, sau ? Iger nhanh chng n?i l?i quan h? v?i Jobs v Pixar. Ngy 24 thng 1 n?m 2006, Jobs v Iger thng bo Disney ? ??ng mua Pixar v?i vi?c chuy?n giao ton b? c? ph?n tr? gi 7,4 t? ? la M?. Khi tho? thu?n k?t thc, Jobs tr? thnh c? ?ng c nhn l?n nh?t c?a hng Walt Disney, n?m trong tay kho?ng 7% c? ph?n c?a hng.[21] Trong khi ?, Eisner ch? n?m 1,7% v Roy E. Disney, thnh vin c?a gia ?nh Disney, cho ??n khi qua ??i ch? c kho?ng 1% c? ph?n c?a hng. Jobs tham gia vo ban lnh ??o cng ty d?a trn s? h?p nh?t hng Pixar. ng c?ng ??m trch trng nom v?n ?? kinh doanh ho?t hnh ph?i h?p gi?a Disney v Pixar v?i m?t gh? trong h?i ??ng lnh ??o ??o g?m 6 ng??i.

[s?a] Tr? l?i Apple

Jobs trn sn kh?u t?i Tri?n lm v H?i th?o Macworld, San Francisco, 11 thng 1 n?m 2005.

N?m 1996, Apple tuyn b? s? mua NeXT v?i gi 429tri?u ? la M?. Tho? thu?n mua bn ??t ???c vo cu?i n?m 1996,[54] ??a Jobs tr? l?i cng ty m ng l ??ng sng l?p. Jobs tr? thnh ng??i ??ng ??u trn th?c t?, sau ? t?ng gim ??c ?i?u hnh Gil Amelio b? t??c ch?c vo thng 7. ng chnh th?c mang danh l gim ??c ?i?u hnh t?m th?i trong thng 9 n?m 1997.[55] Thng 3 n?m 1998, nh?m t?p trung cho vi?c thu l?i l?i nhu?n cho Apple, Jobs cho ng?ng m?t s? d? n nh? Newton, Cyberdog v OpenDoc. Trong nh?ng thng ti?p theo, nhi?u nhn vin c n?i s? hi t?ng d?n khi g?p Jobs trong thang my, "lo s? r?ng h? c th? khng c m?t cng vi?c lm khi cnh c?a m? ra. Th?c t? l nh?ng hnh quy?t v?n t?t c?a Jobs hi?m khi x?y ra, nh?ng m?t vi n?n nhn c?ng ?? ?? kh?ng b? ton b? cng ty."[56] Jobs c?ng thay ??i ?i?u kho?n trong b?n quy?n ch? t?o cc my tnh dng Macintosh, khi?n chng tr? nn qu t?n km cho cc nh s?n xu?t ti?p t?c ch? t?o.

Qua vi?c mua l?i NeXT, h?u h?t cng ngh? c?a cng ty ???c ?ng d?ng cho cc s?n ph?m c?a Apple, n?i b?t nh?t l NeXTSTEP, sau ny ? tr? thnh h? ?i?u hnh Mac OS X. D??i s? ch? huy c?a Jobs, cng ty t?ng b??c t?ng doanh thu ?ng k? qua vi?c ra m?t iMac v nh?ng s?n ph?m m?i khc. K? t? ?, nh?ng thi?t k? k? ??y s?c ht v th??ng hi?u quy?n l?c v?n hnh tri ch?y ph?c v? cho s? pht tri?n c?a Apple. T?i Tri?n lm v H?i th?o Macworld 2000, Jobs chnh th?c t? b? ch?c v? mang tnh lm th?i v tr? thnh t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple.[57]

Trong nh?ng n?m g?n ?y, cng ty ? m? r?ng cc chi nhnh, lin t?c ??a ra gi?i thi?u v c?i ti?n nh?ng thi?t b? k? thu?t s? tin ti?n. B?ng vi?c gi?i thi?u my nghe nh?c c?m tay iPod, ph?n m?m nghe nh?c k? thu?t s? iTunes v iTunes Store, cng ty ?nh m?nh vo nhu c?u m nh?c v ?i?n t? ph? bi?n c?a ng??i tiu dng. N?m 2007, Apple gia nh?p th? tr??ng ?i?n tho?i di ??ng v?i s?n ph?m iPhone, m?t lo?i ?i?n tho?i di ??ng c?m ?ng ?a ch?m, ch?a ??ng h?u h?t cc tnh n?ng c?a iPod, c trnh duy?t ring dnh cho ?i?n tho?i v mn hnh trnh duy?t mang tnh cch m?ng. Tuy khuy?n thch s? ??i m?i, Jobs c?ng nh?c nh? nhn vin c?a mnh v? "con thuy?n ngh? thu?t"[58] m ng cho r?ng vi?c t?o ra nh?ng s?n ph?m vo ?ng th?i ?i?m c?ng quan tr?ng ngang v?i vi?c ph?i thi?t k? cho n th?t sng t?o v h?p d?n.

Jobs v?a nh?n ???c ng??ng m? v?a b? ph phn v k? n?ng thuy?t ph?c v ngh? thu?t bn hng ti ba c?a ng.

Thng 4 n?m 2005, Jobs tr? l?i v? vi?c Apple b? ch? trch v c quy trnh ti ch? rc th?i ?i?n t? km t?i Hoa K? b?ng cch m?ng m? nh?ng ng??i ?ng h? mi tr??ng v m?t s? khc t?i bu?i g?p g? hng n?m c?a Apple t?i Cupertino. Tuy nhin, vi tu?n sau, Apple thng bo r?ng s? nh?n l?i iPods v trao ??i mi?n ph t?i cc c?a hng bn l?. Chi?n d?ch thu h?i my tnh pht ??ng b?ng cch cho m?t chi?c my bay treo b?ng rn ngay pha trn ??a ?i?m di?n ra bu?i l? t?t nghi?p c?a ??i h?c Stanford, n?i Jobs l pht ngn cho ph?n khai m?c.[19] Trn b?ng rn ghi "Steve Don't be a mini-player recycle all e-waste" (Steve ??ng l m?t chi?c my ch?i nh?c nh? b hy ti ch? t?t c? rc th?i ?i?n t?). N?m 2006, ng m? r?ng ch??ng trnh ti ch? c?a Apple ??n b?t k khch hng M? no mua m?t chi?c Mac m?i. Ch??ng trnh ny bao g?m ph giao hng t?n nh v lo?i b? nh?ng thnh ph?n khng thn thi?n v?i mi tr??ng trong s?n ph?m c? c?a hng.[59]

N?m 2005 ?nh d?u m?t c?t m?c quan tr?ng trong l?ch s? cng ty Apple khi Steve Jobs tuyn b? gi t? IBM sau 10 n?m g?n b ?? k?t h?p v?i Intel s?n xu?t chip cho my Macintosh. 2 chi?c my ??u tin ???c chuy?n sang n?n Intel l iMac v MacBook Pro, tr??c ? khi s? d?ng chip IBM tn c?a chng l iMac G5 v PowerBook G4. ??n h?n gi?a n?m 2006 t?t c? my tnh Apple ??u s? d?ng chip Intel, ? l cc my Mac Mini, MacBook, Mac Pro. Cc my tnh n?n Intel ny c kh? n?ng ch?y ???c Windows c?a Microsoft v?i ph?n m?m Boot Camp mi?n ph c?a Apple. Steve Jobs c?ng ? gi?i thi?u h? ?i?u hnh ti?p theo Mac OS 10.5 "Leopard" v thi?t b? xem phim, hnh, nh?c trn TV k?t n?i khng dy v?i vi tnh mang tn iTV, c? iTV l?n Leopard ??u s? ???c tung ra n?m 2007.

[s?a] Rt kh?i Apple

Thng 8 n?m 2011, Jobs rt kh?i ch?c v? t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple, nh?ng v?n ho?t ??ng t?i cng ty trn danh ph?n ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr?.[60][61][26] Vi gi? sau tuyn b? ny, gi c? phi?u c?a Apple trn th? tr??ng gi?m 5%[62] Tr??c ?, m?i c? phi?u c?a Apple ?ang ? m?c t?ng.[63] S? m?t gi nh? ny l do cc nh ??u t? xem xt t?m quan tr?ng c?a Jobs ??i v?i Apple, k?t h?p v?i vi?c tnh hnh s?c kho? c?a ng lun trong vng tin t?c trong nh?ng n?m g?n ?y; h?n n?a ng ? ng?ng ?i?u tr? y t? t? thng 1 n?m 2011.[64] Theo Forbes, c th? kh?ng ??nh r?ng tc ??ng ny s? d?n ??n m?t con ???ng tiu c?c h?n cho Apple, ngay c? t?i hng Pixar n?i Jobs gi? vai tr l gim ??c.[65] Trong nh?ng gi? giao d?ch sau vo ngy Jobs ??a ra tuyn b? rt kh?i Apple, c? phi?u c?a hng Walt Disney gi?m xu?ng 1,5%.[66]

[s?a] ??i s?ng kinh doanh

[s?a] Ti s?n

M?c d Jobs ch? ki?m ???c 1 ? la M? m?i n?m trong vai tr t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple[67], ng n?m gi? 5,426 tri?u c? ph?n c?a Apple, c?ng nh? 138 tri?u c? ph?n c?a Disney (m ng ? nh?n ???c ??i l?i v?i vi?c Disney mua Pixar).[68] Forbes ??c tnh ton b? ti s?n c?a ng vo kho?ng 5,1 t? ? la M? vo n?m 2009, ?i?u ny khi?n ng ???c x?p vo h?ng 43 trong nh?ng ng??i M? giu c nh?t.[69] Sau khi truy?n hnh Bloomberg nh?m l?n tai h?i ??a ra co ph c?a ng vo n?m 2008, phng vin Arik Hesseldahl c?a t?p ch BusinessWeek ghi r?ng "Jobs khng n?i ti?ng nhi?u v? nh?ng vi?c lm t? thi?n c?a ng", so v?i nh?ng g m Bill Gates ??t ???c.[70] Sau khi tr? l?i quy?n ki?m sot Apple trong n?m 1997, Jobs l? ?i t?t c? cc ch??ng trnh t? thi?n ?on th?.[71] Vo thng 6/2011, ng ???c x?p v? tr 109 trong b?ng x?p h?ng nh?ng t? ph giu nh?t - theo T?p ch Forbes bnh ch?n, v?i gi tr? ti s?n rng ??c tnh ln t?i 8,3 t? USD[72].

[s?a] V? gian l?n c? phi?u

N?m 2001, Steve ???c Apple ?u tin quy?n mua c? ph?n v?i s? l??ng ln t?i 7,5 tri?u c? phi?u v?i ??n gi khi mua vo l 18,3 ? la M? m?t c? phi?u, d gi tr? th? tr??ng 1 c? phi?u t?i th?i ?i?m ? l 21,1 ? la M?, do ? pht sinh thu nh?p ch?u thu? t? 20 tri?u ? la M? m ng khng bo co trong ph?n thu nh?p. ?i?u ny l do vi?c ghi li ngy quy?n mua c? ph?n. N?u tm ra kh? n?ng php l, Jobs c th? ? ph?i ??i m?t v?i m?t s? trch nhi?m hnh s? v ti?n ph?t dn s?. Apple cho bi?t r?ng quy?n ch?n mua c? ph?n ban ??u ch? ???c ?u tin t?i h?i ngh? ban qu?n tr? ??c bi?t m c th? s? khng bao gi? di?n ra. H?n n?a, cc ?i?u tra ?ang t?p trung v? vi?c ghi ngy sai l?m v? quy?n ch?n mua d?n ??n vi?c d? ra 20 tri?u ? la M?. V? ki?n t? pha c? ?ng ??i v?i ban lnh ??o Apple v s? thi?u minh b?ch v? vi?c ny l ??i t??ng c?a cc cu?c ?i?u tra hnh s? v dn s? c?a chnh ph?.[73] M?c d cu?c ?i?u tra n?i b? ring c?a Apple hon thnh vo ngy 29 th?ng 12 n?m 2006 ??a k?t qu? r?ng Jobs khng c th?c v? vi?c ny v quy?n ch?n mua c? phi?u t?ng c?p cho ng ???c thu h?i l?i m ch?a ???c p d?ng vo n?m 2003, ??ng th?i s? ti?n th?t thot ???c tr? l?i.[74] Ngy 1 thng 7 n?m 2008 di?n ra m?t v? ki?n v? vi?c th?t thu 7 t? ? la M? t? pha cc c? ?ng ??i v?i m?t vi thnh vin ban lnh ??o Apple v dnh lu vo v? gian l?n ch?ng khon ny.[75][76]

[s?a] Tc phong qu?n l

Jobs gi?i thi?u iPhone 4 cho T?ng th?ng Nga Dmitry Medvedev vo ngy 23 thng 6 n?m 2010.

Ph?n l?n tc phong qu?n l c?a Jobs d?a trn tnh hung h?ng v ?i h?i cao c?a b?n thn ng. T?p ch Fortune vi?t r?ng ng "???c xem l nh t? cao t? ??i hng ??u c?a Thung l?ng Silicon."[77] C th? tm th?y cc bnh lu?n v? phong cch nng n?y c?a ng trong quy?n The Little Kingdom (Ti?u v??ng qu?c); m?t trong nh?ng ti?u s? ???c Jobs ?y quy?n; The Second Coming of Steve Jobs (S? tr? l?i l?n hai c?a Jobs) c?a tc gi? Alan Deutschman; v iCon: Steve Jobs (Bi?u t??ng: Steve Jobs) c?a tc gi? Jeffre S. Young v William L.Simon. N?m 1993, Jobs l?t vo danh sch nh?ng ng ch? kh tnh nh?t c?a t?p ch Fortune trong v?n ?? lnh ??o Next. T?p ch Fortune trch d?n l?i c?a nh ??ng sng l?p Dan'l Lewin cho bi?t th?i gian ?, "Lc cao ?? ? m?c khng th? tin ???c... nh?ng lc th?p th l?i khng th? t??ng t??ng n?i", v?n phng c?a Jobs tr? l?i r?ng tnh cch c?a ng ? thay ??i k? t? ?.[78]

Jef Raskin, b?n h?c tr??c ?y c?a Jobs, t?ng ni r?ng Jobs "h?n s? l m?t v? vua Php tuy?t v?i", m ch? ??n ??c tr?ng con ng??i h?n ??i v thuy?t ph?c c?a Jobs.[79]

Jobs lun lun mong mu?n v? th? c?a Apple v cc s?n ph?m c?a cng ty ???c ??t ? v? tr hng ??u c?a ngnh cng nghi?p cng ngh? thng tin b?ng cch d? bo v thi?t l?p cc xu h??ng, t nh?t l trong s? ??i m?i v phong cch. ng t?ng k?t quan ?i?m b?n thn ? cu?i bi pht bi?u t?i Tri?n lm v H?i th?o Macworld di?n ra vo thng 1 n?m 2007 b?ng cch trch l?i huy?n tho?i hockey trn b?ng Wayne Gretzky:[80]

C m?t cu ni c?a Wayne Gretzky m ti yu thch. 'Ti s? tr??t ??n n?i bng b?ng s? l?n ??n, khng ph?i ??n n?i bng ? l?n qua.' V chng ti lun lun n? l?c lm ?i?u ? t?i Apple. Ngay t? thu? kh?i ??u s? khai. V chng ti s? lun lun lm nh? v?y.
Steve Jobs

Ho? s? phim ho?t hnh Floyd Norman ni r?ng t?i Pixar, Jobs l m?t "nhn v?t gi d?n, chn ch?n" v khng bao gi? can thi?p vo qu trnh sng t?o c?a cc nh lm phim.[81]

N?m 2005, Steve Jobs c?m t?t c? nh?ng quy?n sch do cng ty John Wiley & Sons xu?t b?n t?i cc c?a hng bn l? c?a Apple ?? ph?n ?ng l?i vi?c xu?t b?n ti?u s? tri php iCon: Steve Jobs (Bi?u t??ng: Steve Jobs).[82] Trong bo co doanh thu hng n?m n?m 2010, Wiley cho bi?t vi?c ny ? "?ng l?i m?t gi?i php... ?? dng tn g?i ?y cho iPad."[83]

[s?a] Pht minh

Jobs l ch? s? h?u ho?c ??ng s? h?u c?a h?n 230 b?ng sng ch? ???c trao gi?i ho?c cc ?ng d?ng ???c c?p b?ng sng ch? trong l?nh v?c r?ng l?n c?a cng ngh?, t? my tnh cho t?i thi?t b? di ??ng, giao di?n ng??i dng (bao g?m giao di?n d?a trn n?n c?m ?ng), loa, bn phm, b? chuy?n n?ng l??ng, c?u thang, mc ci, ?ng b?c ngoi, dy bu?c v bao b ?ng gi s?n ph?m.[84][85]

[s?a] ??i s?ng c nhn

Steve lm ?m c??i v?i Laurene Powell ngy 18 thng 3 n?m 1991, v h? c ba ??a con. ng c?ng c m?t ??a con gi t? m?i quan h? tr??c.

[s?a] S?c kho? v s? qua ??i

Vo gi?a n?m 2004, Jobs thng bo cho nhn vin c?a mnh r?ng k?t qu? ch?n ?on cho bi?t ng c m?t kh?i u ung th? trong tuy?n t?y.[86] Cc d? ?on v? b?nh ung th? tuy?n t?y th??ng khng kh? quan, tuy nhin, Jobs tuyn b? r?ng ng b? m?t lo?i ung th? t xm th?c hi?m c g?i l u tu? n?i ti?t.[86] Ban ??u ng ph?n ??i vi?c p d?ng cc bi?n php can thi?p y t? thng th??ng v b?t tay vo m?t ch? ?? ?n u?ng ??c bi?t ?? ng?n ch?n c?n b?nh. Nh?ng sau ? trong thng 7 n?m 2004, Jobs tr?i qua m?t d?ng ph?u thu?t ph? bi?n nh?t trong vi?c ?i?u tr? ung th? tuy?n tu? g?i l pancreaticoduodenectomy (hay "th? t?c Whipple"), k?t qu? cho th?y ? thnh cng vi?c c?t b? kh?i u.[87][88] Jobs d??ng nh? ? khng yu c?u hay khng ???c tr?i qua ha tr? ho?c x? tr?.[86][89] Trong th?i gian Jobs v?ng m?t, Timothy D. Cook, ng??i ch?u trch nhi?m ??ng ??u v? ho?t ??ng v bn hng trn ton th? gi?i t?i Apple ?i?u hnh cng ty.[86]

Jobs ?ang gi? chi?c laptop MacBook Air t?i Tri?n lm v H?i th?o Macworld 2008.

Vo ??u thng 8 n?m 2006, Jobs tuyn b? m?t pht bi?u quan tr?ng trong H?i th?o Pht tri?n Ton c?u di?n ra hng n?m c?a Apple. V? ngoi "?m, g?n nh? g?y", pht bi?u thi?u s?c s?ng b?t th??ng,[90][91] cng v?i tuyn b? quy?t ??nh u? quy?n nh?ng ph?n quan tr?ng trong vai tr then ch?t m ng v?n ??m ???ng ? lm d?y ln m?t ln sng ph??ng ti?n truy?n thng v internet xoy vo v?n ?? s?c kh?e c?a ng.[92] Ng??c l?i, theo t??ng thu?t trn nh?t bo Ars Technica, nh?ng ng??i c m?t t?i H?i th?o cc nh pht tri?n ton c?u th?y r?ng Jobs "trng c v? kho?".[93] Ng??i ??i di?n c?a Apple cho bi?t r?ng "S?c kho? c?a Steve r?t t?t"[94]

Hai n?m sau, nh?ng nghi v?n t??ng t? l?i di?n ra sau tuyn b? c?a Jobs t?i H?i th?o cc nh pht tri?n ton c?u 2008.[95] Apple chnh th?c tuyn b? r?ng Jobs l n?n nhn c?a m?t lo?i vi trng thng th??ng v hi?n ?ang dng thu?c khng sinh,[96] trong khi nh?ng ng??i khc ph?ng ?on d?u hi?u v? b?nh suy nh??c c?a ng l do cc th? t?c Whipple trong ?i?u tr?.[97] T?i m?t cu?c h?p thng 7 th?o lu?n v? doanh thu c?a Apple, nh?ng ng??i tham gia tr? l?i cho nh?ng cu h?i khng ng?ng v? s?c kh?e c?a Steve Jobs nh?n m?nh r?ng ? l m?t "v?n ?? ring t?". Tuy nhin, nh?ng ng??i khc by t? ki?n r?ng ??cc c? ?ng c quy?n ???c bi?t nhi?u h?n, h? mu?n bi?t ph??ng php chuy?n giao ?? ti?p t?c v?n hnh cng ty c?a ng.[98] T? New York Times xu?t b?n m?t bi bo d?a trn m?t cu?c tr chuy?n ?i?n tho?i ph k? l?c v?i Jobs, cho bi?t r?ng cc v?n ?? s?c kh?e c?a ng "khng ?e d?a tnh m?ng v ng khng b? ung th? ti pht".[99]

Ngy 28 thng 8 n?m 2008, truy?n hnh Bloomberg nh?m l?n ??a ra b?n co ph 2500 t? c?a Jobs trong ph?n tin t?c doanh nghi?p, nh?ng khng cho bi?t v? ?? tu?i v nguyn nhn ci ch?t (cc nh truy?n tin th??ng l?u tr? cc b?n co ph lun ???c c?p nh?t ?? d? dng ??a tin s? ki?n v? ci ch?t khng r th?i ?i?m c?a m?t ng??i n?i ti?ng). M?c d l?i ???c k?p th?i s?a ch?a, nhi?u ng??i ??a tin v cc blog ? gp ph?n thu?t l?i ?i?u ny,[100][101][102] t?ng c??ng cc tin ??n lin quan ??n s?c kh?e c?a Jobs.[103] Jobs ph?n ?ng trong bi tuyn b? t?i Let's Rock vo thng 9 n?m 2008 c?a Apple b?ng cch trch d?n l?i c?a Mark Twain: "Nh?ng tin t?c v? ci ch?t c?a ti b? c??ng ?i?u qu m?c. "[104] T?i m?t s? ki?n truy?n thng ti?p theo, Jobs k?t thc ph?n trnh by v?i mn trnh chi?u "110/70", ?? c?p ??n huy?t p c?a ng, kh?ng ??nh r?ng s? khng ti?p t?c tr? l?i cc cu h?i v? s?c kh?e.[105]

Ngy 16 thng 12 n?m 2008, Apple thng bo r?ng ph ch? t?ch marketing Phil Schiller s? chuy?n giao nh?ng v? tr ch? ch?t cu?i cng c?a cng ty t?i Tri?n lm v H?i th?o Macworld 2009, m?t l?n n?a lm s?ng l?i cc cu h?i v? s?c kh?e c?a Jobs.[106][107][108] Trong tuyn b? ??a ra vo ngy 5 thng 1 n?m 2009 trn trang Apple.com,[109] Jobs cho bi?t ng ?ang b? m?t cn b?ng hc mn trong vi thng.[110] Ngy 14 thng 1 n?m 2009, trong m?t b?n ghi nh? n?i b? c?a Apple, Jobs vi?t r?ng vo tu?n tr??c, ng ? "nghi?m ra r?ng cc v?n ?? lin quan ??n s?c kh?e c?a ti ph?c t?p h?n so v?i suy ngh? ban ??u" v tuyn b? ngh? 6 thng v?ng m?t cho ??n khi k?t thc thng 6 n?m 2009 ?? t?p trung ch?m sc t?t h?n cho s?c kho?. Tim Cook, t?ng ??m nhi?m vai tr t?ng gim ??c ?i?u hnh khi Jobs v?ng m?t n?m 2004, tr? thnh t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple,[111] trong khi ? Jobs v?n cn tham gia vo nh?ng quy?t ??nh chi?n l??c ch? ch?t.[111]

Trong thng 4 n?m 2009, Jobs tr?i qua ca c?y ghp gan t?i Vi?n C?y ghp B?nh vi?n ??i h?c Methodist ? Memphis, Tennessee.[112][113] D? bo c?a Jobs v? k?t qu? c?a vi?c ny l "tuy?t v?i".[113]

Ngy 17 thng 1 n?m 2011, m?t n?m r??i sau khi Jobs tr? v? t? ca ghp gan, Apple thng bo r?ng ng ? ???c c?p gi?y ngh? php d??ng b?nh. Jobs tuyn b? vi?c ra ?i c?a mnh trong m?t l th? g?i cc nhn vin, cho bi?t quy?t ??nh l ?? ng c th? t?p trung vo tnh hnh s?c kho?. Trong th?i gian ngh? d??ng b?nh c?a ng vo n?m 2009, Apple thng bo r?ng Tim Cook s? ?i?u hnh cc ho?t ??ng hng ngy v Jobs s? ti?p t?c ???c tham gia vo cc quy?t ??nh quan tr?ng chi?n l??c c?a cng ty.[114][115] M?c d ? r?i kh?i, ng v?n xu?t hi?n t?i s? ki?n ra m?t iPad 2 vo ngy 2 thng 3, t?i tuyn b? gi?i thi?u iCloud trong H?i th?o cc nh pht tri?n ton c?u Apple di?n ra vo ngy 6 thng 6, v t?i h?i ??ng thnh ph? Cupertino vo ngy 7 thng 6.[116]

Ngy 24 thng 8 n?m 2011, Jobs tuyn b? t? ch?c t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a Apple. Trong th? t? ch?c, Jobs ? vi?t r?ng ng c th? "khng cn ?p ?ng cc nhi?m v? v mong ??i trong vai tr CEO c?a Apple n?a".[117]

Vo ngy 05 thng 10 n?m 2011, trong m?t tuyn b? c?a gia ?nh anh c ni Jobs "? ra ?i thanh th?n bn gia ?nh vo ngy hm nay..." [118]

?nh ch?p mn hnh c?a Apple.com by t? s? tn knh Steve Jobs

Apple ??a ra tuyn b? r?ng Jobs ? qua ??i.[28][119] N?i dung nh? sau: "Chng ti v cng th??ng ti?c thng bo r?ng Steve Jobs qua ??i ngy hm nay. Nhi?t tnh, ?am m v vinh quang c?a Steve l ngu?n g?c cho v s? sng ki?n ? lm giu v c?i thi?n ??i s?ng c?a chng ta. Th? gi?i tr? nn v cng t?t ??p h?n v Steve. Tnh yu l?n nh?t c?a ng dnh ring cho ng??i v?, b Laurene, v gia ?nh. Tm h?n chng ta h??ng ??n h? v ??n t?t nh?ng nh?ng ai c cng ni?m rung ??ng tr??c mn qu ??c bi?t m ng ? trao trong cu?c ??i."

C?ng t? ngy 5 thng 10 n?m 2011, trang ch? Apple cho ?n khch gh th?m b?ng m?t thng ?i?p ??n gi?n: b?c hnh tr?ng ?en c?a Steve Jobs, tn, n?m sinh v m?t c?a ng. Nh?p chu?t vo hnh ?nh c?a Jobs s? d?n ??n co ph v?i n?i dung: "Apple ? m?t ?i m?t thin ti sng t?o v nhn xa trng r?ng, th? gi?i ? m?t ?i m?t con ng??i tuy?t v?i. Chng ti, nh?ng ng??i ? may m?n quen bi?t v lm vi?c v?i Steve ? m?t ?i m?t ng??i b?n thn thi?t v ng??i c? v?n ??y c?m h?ng. Steve ?? l?i sau l?ng m?t cng ty m ch? duy nh?t ng l ng??i c th? g?y d?ng nn, v tinh th?n c?a ng mi mi s? l n?n t?ng c?a Apple." M?t ??a ch? email c?ng ???c ??ng ln cng khai ?? chia s? nh?ng k? ni?m, g?i l?i chia bu?n v c?m ngh?.[120]

Jobs qua ??i ?? l?i ng??i v? m ng ? k?t hn h?n 20 n?m, b Laurene, cng ba ??a con. Ngoi ra cn m?t ??a con th? t?, Lisa Brennan-Jobs t? m?i quan h? tr??c ?.[121]

[s?a] Nh?ng pht bi?u v? vi?c Steve Jobs qua ??i

Nhi?u ng??i n?i ti?ng t?i M? ? ??a ra nh?ng l?i pht bi?u v? s? ra ?i c?a ng, trong ? bao g?m Bill Gates c?a Microsoft, Bob Iger c?a Walt Disney, nh sng l?p Facebook Mark Zuckerberg v T?ng th?ng Barack Obama.[122]

Bill Gates ni r?ng:[123][124]

Ti v cng ?au bu?n khi nghe tin v? ci ch?t c?a Steve Jobs. Melinda v ti xin g?i l?i chia bu?n chn thnh ??n gia ?nh v b?n b c?a ng, v ??n t?t c? m?i ng??i c m?i lin h? v?i Steve trong cng vi?c. Steve v ti g?p nhau l?n ??u tin cch ?y g?n 30 n?m, v t? lu ? l c?ng s?, ng??i c?nh tranh v b?n b su?t h?n n?a cu?c ??i c?a chng ti. Hi?m ai trn th? gi?i gy ???c nh?ng tc ??ng su s?c nh? Steve, v nh?ng hi?u qu? mang l?i t? ? s? ???c nhi?u th? h? sau ghi nh?n. ??i v?i nh?ng ai trong chng ta ?? may m?n t?ng lm vi?c v?i ng, ? l m?t vinh d? t?t cng. Ti s? nh? Steve r?t nhi?u.

Ch? t?ch Walt Disney, Bob Iger by t? th??ng ti?c v?i Jobs:[125]

Steve Jobs l m?t ng??i b?n tuy?t v?i v l m?t c? v?n ?ng tin t??ng. Di s?n ng ?? l?i s? v??t xa cc s?n ph?m ng ? t?o ra ho?c cc doanh nghi?p ng m ? xy d?ng nn. Hng tri?u ng??i ? ???c ng truy?n c?m h?ng, hng tri?u cu?c s?ng ? thay ??i v ng v n?n v?n ha ng xc l?p ra. Steve l m?t t?m g??ng xc th?c, v?i tm tr ??y sng t?o v tr t??ng t??ng ? ??nh m?t k? nguyn m?i. B?t ch?t nh?ng g l?n lao ng ? th?c hi?n, chng d??ng nh? ch? m?i l s? b?t ??u. S? qua ??i c?a ng ??ng ngh?a v?i th? gi?i ? m?t ?i m?t t?m g??ng, Disney ? m?t ?i m?t thnh vin gia ?nh, v ti ? m?t m?t ng??i b?n tuy?t v?i. Xin dnh nh?ng tm t? v l?i c?u nguy?n c?a chng ti ??n ng??i v? Laurene v con ci c?a ng trong th?i gian kh kh?n ny.

??o di?n ng??i M? Steven Spielberg cho bi?t: "Steve Jobs l nh sng ch? l?i l?c nh?t t? sau Thomas Edison. ng ??a th? gi?i ??n ??u ngn tay c?a chng ta."[126]

[s?a] Vinh danh

ng ???c T?ng th?ng Ronald Reagan trao t?ng Hun ch??ng Qu?c gia v? Cng ngh? vo n?m 1984 cng v?i Steve Wozniak (n?m trong s? nh?ng ng??i ??u tin t?ng nh?n ???c vinh d? ny),[127] v m?t Gi?i th??ng Jefferson cho D?ch v? cng ? h?ng m?c "D?ch v? cng tuy?t v?i nh?t do m?t c nhn 35 n?m tu?i tr? xu?ng" (hay cn g?i l gi?i th??ng Samuel S. Beard) vo n?m 1987.[128]

Ngy 27 thng 11 n?m 2007, Jobs ???c t?p ch Fortune m?nh danh l ng??i c quy?n l?c nh?t trong gi?i kinh doanh.[129]

Ngy 5 thng 12 n?m 2007, Th?ng ??c bang California Arnold Schwarzenegger v ?? nh?t phu nhn Maria Shriver ??a nhn v?t Jobs vo California Hall of Fame, t?a l?c t?i B?o tng California v? L?ch s?, Ph? n? v Ngh? thu?t.[130]

Thng 8 n?m 2009, Jobs ???c b?u l doanh nhn ???c gi?i tr? ng??ng m? nhi?u nh?t theo m?t cu?c kh?o st c?a t? ch?c thanh thi?u nin phi l?i nhu?n Junior Achievement.[131]

Ngy 5 thng 11 n?m 2009, t?p ch Fortune m?nh danh Jobs l t?ng gim ??c ?i?u hnh c?a th?p k?.[132]

Thng 11 n?m 2009, Jobs ???c x?p h?ng th? 57 tronng danh sch nh?ng ng??i quy?n l?c nh?t th? gi?i c?a cng ty truy?n thng v xu?t b?n Forbes.[133]

Thng 12 n?m 2010, th?i bo ti chnh Financial Times g?i Jobs l nhn v?t tiu bi?u c?a th?i bo ny trong n?m 2010, ph?n cu?i c?a bi lu?n ?? c?p ??n trch d?n trong t? truy?n c?a John Sculley - c?u gim ??c ?i?u hnh PepsiCo, ng??i t?ng ?i?u hnh Apple - nh? sau: "Apple ???c d? ??nh s? tr? thnh m?t cng ty s?n ph?m tiu dng tuy?t v?i. ?y qu? l m?t k? ho?ch ?in cu?ng. Cng ngh? cao khng th? ???c thi?t k? v bn nh? m?t s?n ph?m tiu dng." Bi bo k?t lu?n r?ng lm th? no Sculley c th? sai l?m ??n v?y.[134]

[s?a] Trong v?n ho ??i chng

D?a vo tu?i tr?, ti s?n l?n uy tn c nhn, cng v?i vi?c thnh l?p Apple, Jobs tr? thnh m?t bi?u t??ng c?a n?n cng nghi?p v cng ty Apple. Khi t?p ch Time vinh danh my tnh l "C? my c?a n?m", t?p ch ny ??ng km theo m?t ti?u s? di v? Jobs, ?nh gi ng l "nh?c tr??ng n?i ti?ng nh?t v? nh?ng v?t tinh vi ? t? l? siu nh?."[135][136] Jobs n?i b?t ??c tr?ng trong ba b? phim v? l?ch s? c?a ngnh cng nghi?p my tnh c nhn, bao g?m:

  • Triumph of the Nerds phim ti li?u 3 ph?n n?m 1996 chi?u trn PBS, ni v? s? tr?i d?y c?a my tnh gia ?nh/my tnh c nhn.
  • Nerds 2.0.1 phim ti li?u 3 ph?n 1998 c?a chi?u trn PBS, (ti?p theo c?a Triumph of the Nerds) ghi l?i s? pht tri?n c?a internet.
  • Pirates of Silicon Valley (Nh?ng tn c??p t?i thung l?ng Silicon) phim phng s? d?a trn nh?ng s? ki?n c th?t, s?n xu?t n?m 1999, ghi l?i s? pht tri?n c?a Apple v Microsoft. Trong phim ny, Noah Wyle th? vai Jobs.

Tham kh?o

Ngu?n: http://vi.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

Read more
 

CAM K?T VNG

DuluxShop lun bn gi r? nh?t

H? tr? mua hng

HaNoi - Mr.??o
Gọi di động đến HaNoi - Mr.??o 0903 408 673
HaNoi -Ms.H??ng
Gọi di động đến HaNoi -Ms.H??ng 090 226 7721
Số Fax HaNoi -Ms.H??ng 043 7634 206
Số điện thoại bàn HaNoi -Ms.H??ng (046) 293 3312
HaNoi - Ms.Giang
Số điện thoại bàn HaNoi - Ms.Giang (046) 293 3312
QuangBinh - Mrs. H?ng
Số điện thoại bàn QuangBinh - Mrs. H?ng 0523 512 108
HCM - Mr. Quang
Gọi di động đến HCM - Mr. Quang 0903 819 243

H??ng d?n Thanh ton


Ch?ng th?c b?o kim

V?n chuy?n

van-chuyen-noi-thanh

Ch?ng Lo?i S?n


Danh sách tất cả sản phẩm


Tìm chi tiết

Quên mật khẩu?
Quên tên đăng nhập?
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Khu vực download tài liệu

S?n ph?m n?i b?t

Hitex ch?ng nng (18L)
Hitex ch?ng nng (18L)
2 068 000 VND
1 757 800 VND
Tích kiệm được: 15.00%S?n Nippon Matex (18L)
S?n Nippon Matex (18L)
846 000 VND
719 100 VND
Tích kiệm được: 15.00%S?n lt ngoi nh Nippon Sumo Sealer (5L)
S?n lt ngoi nh Nippon Sumo Sealer (5L)
397 000 VND
337 450 VND
Tích kiệm được: 15.00%

S?n men Epoxy h? dung mi KL-7 (1Kg)
S?n men Epoxy h? dung mi KL-7 (1Kg)
115 500 VND
107 415 VND
Tích kiệm được: 7.00%S?n ph? sn Tennis CT-08 (20Kg) - mu xanh, tr?ng, ??
S?n ph? sn Tennis  CT-08 (20Kg) - mu xanh, tr?ng, ??
3 200 000 VND

Khch Tr?c Tuy?n

Có tất cả 8 khách Trực tuyến

Th?ng k khch hng

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay404
mod_vvisit_counterHm qua0
mod_vvisit_counterTu?n ny404
mod_vvisit_counterTu?n tr??c0
mod_vvisit_counterThng ny404
mod_vvisit_counterThng tr??c0
mod_vvisit_counterT?t c?3332827